Landbrukssamvirke Innlandet

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Om Landbrukssamvirke Innlandet

Landbrukssamvirke Innlandet består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i Innlandet fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på kommende periode for sin region.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Innlandet har bistand fra regionalt Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte.

Landbrukssamvirke Innlandet

 

 

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Innlandet

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland