Landbrukssamvirke Nord

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Om Landbrukssamvirke Nord

Landbrukssamvirke Nord består av tillitsvalgte fra samvirkebedrifter i Nordland og Troms og Finnmark fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på kommende periode for sin region.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Nord har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte.

Landbrukssamvirke Nord

 

 

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Nord

Inger Anna Jakobsen Oen

Bjørn-Arne Skoglund

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland