Landbrukssamvirke Sør

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Om Landbrukssamvirke Sør

Landbrukssamvirke Sør består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i Rogaland og Agder fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på kommende periode for sin region.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Sør har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Rogaland og Agder, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene. De følger kontinuerlig opp aktivitet i regionen i samarbeid med lokale tillitsvalgte.

Landbrukssamvirke Sør

 

 

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Sør

Irene Tjøstheim Finnestad

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Maren M. Heggland

Petter Baalsrud