Søkeresultat:

Samvirkeprinsippene

I 1995 vedtok International Co-operative Alliance (ICA) samvirkeprinsippene. Samvirkeprinsippene angir retningslinjer for hvordan et samvirkeforetak bør organisere seg. I kombinasjon med samvirkedefinisjonen og samvirkeverdiene utgjør samvirkeprinsippene,…

Hvorfor samvirke?

Formålet med et samvirke er å maksimere medlemmenes nytte av foretaket. For en selvstendig næringsdrivende bonde, vil medlemskap i et landbrukssamvirket dermed være et middel…

Hvordan etablere et samvirke?

Ønsker du å etablere et samvirke, så anbefaler vi følgende samarbeidspartnere: Tore Fjørtoft, partner i Schjødt AS : tore.fjortoft@schjodt.com Tore har en juridisk doktorgrad (PhD)…

Bærekraft

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde bærekraft skal bidra til økt kunnskap om landbrukets bærekraftprosjekter. Det vil i tillegg bli fokusert på: CAP EU Green Deal Kursaktivitet innenfor…

Kompetanse

En fengende tittel Landbruk Arena tilbyr møteplasser, kurs og kompetanseheving for deg som er tillitsvalgt i norske landbruksorganisasjoner – eller som kan tenke deg å…

Samvirke

En fengende tittel Samvirke som organisasjonsform jobber for å realisere eiernes felles interesse, der eierne av samvirket er de som samhandler med foretaket. Formålet med…

Driftskreditt

En fengende tittel Driftskredittordningen er bondens egen kassakreditt. Mot pant i framtidige oppgjør for leveranser til de samvirkebedriftene bonden er medeier i – og leverandør…

Kalender

Kurs og møteoversikt Her vil du finne oppføring av møter og treffpunkt hos Norsk Landbrukssamvirke sine medlemsorganisasjoner. Du vil også finne oppføring av alle planlagte…

Samvirke gir trygghet for unge bønder i oppstartsfasen

Å produsere mat innebærer mange krevende beslutninger uansett alder, men som ung bonde kan det være ekstra utfordrende.

Valgkomitéen kan bruke sin makt!

Slipp til de dyktige hoder, og ta dem på alvor. Norsk matproduksjon trenger å bruke all den kompetanse som er tilgjengelig for en bærekraftig næringsvekst.