Kommunikasjon

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde kommunikasjon skal bidra til økt kunnskap om debattrening, mediehåndtering, sosiale medier og omdømme. Det vil bli vektlagt å gjøre medlemmer og tillitsvalgte tryggere i å: stå foran…

Les mer