Har du meldt deg på kurs? Landbruk arena er straks i gang med ny kurssesong!

Les mer om noen av de kommende kursene høsten 2024: 

Animasjonsfilmer om samvirkeformen

Noe for deg? Ta grep – personlig utvikling

Ønsker du personlig og faglig utvikling ?  Da vil Ta Grep være et fint program for deg! Neste program starter 14. oktober 2024 Mål for…

Behov for kompetanseutvikling?

Vi skreddersyr kurs, kontakt oss for å høre hva vi kan bidra med!

Webinarserie om samvirke

SAMVIRKE

Samvirkes formåle er å realisere eiernes felles interesse, hvor eierne av samvirket er de som samhandler med foretaket. Eierne skal sikres økonomisk avkastning gjennom å maksimere deres nytte av å samhandle med samvirkeforetaket.

Vi har samlet nyttig kunnskap om samvirke som vi håper du kan benytte deg av!

Two businessmen shaking hands in field with tractor working in background. Agribusiness concept
round yellow straw bales in a cut field in summer with a blue sky

Landbrukssamvirkene

Et samvirke er et solidarisk eierfellesskap hvor byrder og gevinster deles likt. En bonde eier like mye i selskapet, uavhengig av om hun driver en stor eller en liten gård. Samvirkene skiller seg fra sine konkurrenter ved at det er bønder som både eier og styrer selskapet.

Det er kort vei fra en bondegård til styret og administrasjonen.

Våre medlemsorganisasjoner

Aktuelt nå i Norsk Landbrukssamvirke

Ønsker beredskapstilskudd til slakterier og meierier i Nord-Norge

Av maren | 25. juni 2024

Tillitsvalgte for bøndene i Nord-Norge ønsker å legge til rette for mer lønnsom næringsmiddelproduksjon i landets tre nordligste fylker.

Les mer

Kurssesong 2024/2025 i Landbruk arena

Av maren | 6. mai 2024

Ny kurssesong klar – mye spennende kompetansepåfyll!

Les mer

Kronikker om norsk landbrukssamvirke

Av maren | 5. mai 2024

Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU) har skrevet en serie på 5 kronikker om norsk landbrukssamvirke

Les mer

Masteroppgaver

Av maren | 29. april 2024

Senter for Samvirkeforskning kan gi finansiell støtte til studenter som skriver masteroppgave med relevant problemstilling.

Les mer

Europeiske bondeopprør

Av maren | 15. mars 2024

AgriAnalyse og Norsk Landbrukssamvirke arrangerte mandag 11. mars seminaret: Bondedemonstrasjoner i EU – hvorfor? Se opptak av seminaret her!

Les mer