Landbrukssamvirke Innlandet

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirke Innlandet

 

Om Landbrukssamvirke Innlandet

Landbrukssamvirke Innlandet består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i Innlandet fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på for sin region. Aktivitetsplan vedtas av Landbrukssamvirke Innlandet på årlig møte.

Medlemmer i Landbrukssamvirke Innlandet er:

 • Bjørn Magnus Tordhol (tillitsvalgt fra Nortura)
 • Hans M. Ulberg (tillitsvalgt fra TINE)
 • Sigbjørn Aurland (tillitsvalgt fra Felleskjøpet Agri)
 • Gunn Randi Finstad (tillitsvalgt fra Geno)
 • Tore Rune Kummen (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Ole Bjarne Engen (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Halvor Dehli (tillitsvalgt fra TYR)
 • Knut Evensen (tillitsvalgt fra Norsk Sau og Geit)
 • Ivar Skramstad (tillitsvalgt fra Landkreditt)
 • Geir Lohn (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksteneste)
 • Mikael Wøien (tillitsvalgt fra Hoff)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Gartnerhallen)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksrådgivning)
 • Elisabeth Gjems  (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Anne Hjelmstadstuen Jorde  (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Ingar Elgevasslien (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Svein Løken (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Anette Berg Kløvstad (tillitsvalgt fra Norges Bygdeungdomslag)

*  det vil ikke alltid være representanter fra alle medlems- og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke i de regionale Landbrukssamvirkene. Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere relevans for dette i de ulike regionene.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Innlandet har bistand fra regionalt Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte.

Medlemmer i Regionalt Sekretariat i regionen er:

 

Diverse informasjon

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Innlandet

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland