Samvirke

Samvirke som organisasjonsform jobber for å realisere eiernes felles interesse, der eierne av samvirket er de som samhandler med foretaket. Formålet med samvirket er dermed å sikre økonomisk avkastning for eierne gjennom å maksimere deres nytte av å samhandle med samvirkeforetaket.

AKTUELT OM SAMVIRKE:

Kursaktivitet TEMA SAMVIRKE

WEBINARSERIE OM SAMVIRKE

Nøkkeltall

Landbrukssamvirker
Ansatte
Milliarder i omsetning

Kontakt samvirke