Samvirke

Samvirke som organisasjonsform jobber for å realisere eiernes felles interesse, der eierne av samvirket er de som samhandler med foretaket. Formålet med samvirket er dermed å sikre økonomisk avkastning for eierne gjennom å maksimere deres nytte av å samhandle med samvirkeforetaket.

WEBINARSERIE OM SAMVIRKE

Kronikker om landbrukssamvirke

Selv om landbrukssamvirket har en sterk posisjon i Norge, gjør det ikke Norge til et annerledesland. Samvirkemodellen står sterkt i landbruket verden over.

Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU) har sammen med Gaute Lenvik (Adm.dir, Norsk Landbrukssamvirke) skrevet en serie på 5 kronikker som omhandler framvekst, regulering og fremtidige utfordringer for norsk landbrukssamvirke.

Nøkkeltall

Landbrukssamvirker
Ansatte
Milliarder i omsetning

Kontakt samvirke