Landbrukssamvirke Nord

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirke Nord

 

Om Landbrukssamvirke Nord

Landbrukssamvirke Nord består av tillitsvalgte fra samvirkebedrifter i Nordland, Troms og Finnmark fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bygdeungdomslag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på for sin region. Aktivitetsplan vedtas av Landbrukssamvirke Nord på årlig møte.

Medlemmer i Landbrukssamvirke Nord er:

 • Veronica Hjelle (tillitsvalgt fra TINE)
 • Bjørn Arne Skoglund (tillitsvalgt fra Nortura)
 • Lena Steinslett (tillitsvalgt fra Felleskjøpet Agri)
 • Anne Margrethe Solheim Stormo (tillitsvalgt fra Geno)
 • Katrine Jansdatter Johnsen (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Lill-Helen Dahl-Johnsen (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Ragna Larsen (tillitsvalgt fra TYR)
 • Ketil Are Edvardsen (tillitsvalgt fra Norsk Sau og Geit)
 • Anders Sigstad (tillitsvalgt fra Landkreditt)
 • John Kristian Stoltz (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksteneste)
 • Elisabeth Holand (tillitsvalgt fra Gartnerhallen)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksrådgivning)
 • Odd Arne Stormo (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Elise Blixgård (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Lise Kaldahl Skreddernes (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Bernt Skarstad (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Jon Nikolaisen (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Frank Valø (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)

*  det vil ikke alltid være representanter fra alle medlems- og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke i de regionale Landbrukssamvirkene. Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere relevans for dette i de ulike regionene.

 

Stolt Arktisk Bonde

Landbrukssamvirke Nord har egen nettside der de samler nyttig informasjon for medlemmer og meningsfeller i regionen – verdt et besøk!

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Nord har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte. Medlemmer i Regionalt Sekretariat i regionen er:

 

Diverse informasjon

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Nord

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland