Landbrukssamvirke Midt

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirke Midt

 

Om Landbrukssamvirke Midt

Landbrukssamvirke Midt består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i Møre og Romsdal og Trøndelag fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på for sin region. Aktivitetsplan vedtas av Landbrukssamvirke Midt på årlig møte.

Medlemmer i Landbrukssamvirke Midt er:

 • Tilde Sæther (tillitsvalgt fra Nortura)
 • Trond Hodne (tillitsvalgt fra TINE)
 • Tore Kaldahl (tillitsvalgt fra Felleskjøpet Agri)
 • Oddvar Mikkelsen (tillitsvalgt fra Geno)
 • Sverre Tyldum (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Ole Per Nøsen (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Nils Halvor Snekvik (tillitsvalgt fra TYR)
 • Tone Våg (tillitsvalgt fra Norsk Sau og Geit)
 • Anders Sigstad (tillitsvalgt fra Landkreditt)
 • Rune Stenmo (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksteneste)
 • Hallstein Ranum (tillitsvalgt fra Gartnerhallen)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksrådgivning)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Hoff)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Oskar Tørres Lindstad (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Ola Kvendset (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Ola B. Lie-Husby (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Kristin Engvik (tillitsvalgt fra Norges Bygdeungdomslag)

*  det vil ikke alltid være representanter fra alle medlems- og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke i de regionale Landbrukssamvirkene. Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere relevans for dette i de ulike regionene.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Midt har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte.

Medlemmer i Regionalt Sekretariat i regionen er:

 

Diverse informasjon

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Midt

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland