Regional samhandling

Regional samhandling har som mål å fungere som et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner. Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner.

Regionale Landbrukssamvirker skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Regionale Landbrukssamvirker

Formål

Regionale Landbrukssamvirker har som mål å fungere som et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner, med formål om å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. I tillegg til dette skal ordningen bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke. Aktivitetene som gjennomføres på regionalt nivå skal være i samsvar med Norsk Landbrukssamvirkes overordnede strategi. Dette sikrer at samhandlingen og innsatsen på regionalt nivå er i tråd med de overordnede målene og prioriteringene i Norsk Landbrukssamvirke.

Deltakere

Deltakerne i Regionale Landbrukssamvirker er medlemsorganisasjoner og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke (TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland og Agder, Norsvin, Gjensidige, Honningcentralen, Geno, Norske Landbrukstenester, Tyr, Landkreditt, Gartnerhallen, Norges Skogeierforbund, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Sau og Geit, Hoff, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag)

Organisering

Arbeidet med regional samhandling deles inn i 6 regioner:

 • Landbrukssamvirke Nord
 • Landbrukssamvirke Midt
 • Landbrukssamvirke Vest
 • Landbrukssamvirke Sør
 • Landbrukssamvirke Øst
 • Landbrukssamvirke Innlandet

Hver region er strukturert med organene:

 • Regionalt Landbrukssamvirke: tillitsvalgte fra Norsk Landbrukssamvirke sine medlems- og samarbeidsorganisasjoner
 • Regionalt Sekretariat: ansattressurser fra TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og *Felleskjøpet Rogaland og Agder (*region Sør)
 • Sekretærfunksjon: ansattressurs fra Norges Bondelag sine ulike fylkeskontor.

I tillegg er Norsk Landbrukssamvirke tett på de ulike organene med oppfølging av ulike oppgaver.

Oppgaver

De Regionale Landbrukssamvirkene skal gjennomføre oppgaver som samsvarer med prioriterte områder i Norsk Landbrukssamvirkes strategi. Oppgaver som skal prioriteres samhandling rundt er:

 • Bidra til å gjøre Norsk Landbrukssamvirkes strategi kjent
 • Rekruttering
 • Kompetansebygging
 • Møteplasser - legge til rette for felles møteplasser med tema som går på tvers av landbrukssamvirkene (bidra til nettverksbygging)

Ønsker du å informere andre?

Vi har laget en presentasjon som forklarer ny organisering av regional samhandling. Se også tilhørende dokument som forklarer noe mer utdypende.

Se våre kompetanseområder

Kommunikasjon

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde kommunikasjon skal bidra til økt kunnskap om debattrening, mediehåndtering, sosiale medier og omdømme. Det vil bli vektlagt å gjøre medlemmer og tillitsvalgte tryggere i å: stå foran…

Verdikjeden for mat

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde verdikjeden for mat skal bidra til økt kompetanse innen: aktører og strukturer i verdikjeden for mat konkurranse og konkurrenter råvaremarkedet markedsregulering marked, trender og utvikling Læringsmål er at…

Styre, strategi og ledelse

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde styre, strategi og ledelse skal bidra til økt kunnskap innen følgende tema: styrekompetanse styrearbeid forhold til daglig leder/administrerende direktør strategi økonomi endring og omstilling digitalisering ledelse og…

Politikk

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde politikk skal bidra til økt kunnskap om hvordan politikk påvirker skog- og landbruksnæringen Skog-og landbruksnæringen er styrt av både politikk og marked. Dette kurset tar for seg…

Samvirke

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde samvirke skal bidra til økt samvirkekompetanse blant de tillitsvalgte. Læringsmål er å heve samvirkekompetansen hos tillitsvalgte slik at deltaker i etterkant skal forstå, formidle og analysere rollen…

Bærekraft

Av Smart Media AS | 6. desember 2022

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde bærekraft skal bidra til økt kunnskap om landbrukets bærekraftprosjekter. Det vil i tillegg bli fokusert på: CAP EU Green Deal Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å…

Kontaktpersoner i Norsk Landbrukssamvirke: