Regional samhandling

Regional samhandling har som mål å fungere som et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner. Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner.

Regionale Landbrukssamvirker skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Regionale Landbrukssamvirker

Formål

Regionale Landbrukssamvirker har som mål å fungere som et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner, med formål om å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. I tillegg til dette skal ordningen bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke. Aktivitetene som gjennomføres på regionalt nivå skal være i samsvar med Norsk Landbrukssamvirkes overordnede strategi. Dette sikrer at samhandlingen og innsatsen på regionalt nivå er i tråd med de overordnede målene og prioriteringene i Norsk Landbrukssamvirke.

Deltakere

Deltakerne i Regionale Landbrukssamvirker er bøndenes organisasjoner, i utgangspunktet medlemsorganisasjoner og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke.

Organisering

Arbeidet med regional samhandling deles inn i 6 regioner:

 • Landbrukssamvirke Nord
 • Landbrukssamvirke Midt
 • Landbrukssamvirke Vest
 • Landbrukssamvirke Sør
 • Landbrukssamvirke Øst
 • Landbrukssamvirke Innlandet

Hver region er strukturert med organene:

 • Regionalt Landbrukssamvirke: tillitsvalgte fra Norsk Landbrukssamvirke sine medlems- og samarbeidsorganisasjoner
 • Regionalt sekretariat: ansattressurser fra TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og *Felleskjøpet Rogaland og Agder (*region Sør)
 • Sekretærfunksjon: ansattressurs fra Norges Bondelag sine ulike fylkeskontor.

I tillegg er Norsk Landbrukssamvirke tett på de ulike organene med oppfølging av ulike oppgaver.

Oppgaver

De Regionale Landbrukssamvirkene skal gjennomføre oppgaver som samsvarer med prioriterte områder i Norsk Landbrukssamvirkes strategi. Oppgaver som skal prioriteres samhandling rundt er:

 • Bidra til å gjøre Norsk Landbrukssamvirkes strategi kjent
 • Rekruttering
 • Opplæring
 • Møteplasser - legge til rette for felles møteplasser med tema som går på tvers av landbrukssamvirkene (bidra til nettverksbygging)

Se våre kompetanseområder

Kommunikasjon

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde kommunikasjon skal bidra til økt kunnskap om debattrening, mediehåndtering, sosiale medier og omdømme. Det vil bli vektlagt å gjøre medlemmer og tillitsvalgte tryggere i å: stå foran…

Verdikjeden for mat

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde verdikjeden for mat skal bidra til økt kompetanse innen: aktører og strukturer i verdikjeden for mat konkurranse og konkurrenter råvaremarkedet markedsregulering marked, trender og utvikling Læringsmål er at…

Styre, strategi og ledelse

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde styre, strategi og ledelse skal bidra til økt kunnskap innen følgende tema: styrekompetanse styrearbeid forhold til daglig leder/administrerende direktør strategi økonomi endring og omstilling digitalisering ledelse og…

Politikk

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde politikk skal bidra til økt kunnskap om hvordan politikk påvirker skog- og landbruksnæringen Skog-og landbruksnæringen er styrt av både politikk og marked. Dette kurset tar for seg…

Samvirke

Av Smart Media AS | 1. juni 2023

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde samvirke skal bidra til økt samvirkekompetanse blant de tillitsvalgte. Læringsmål er å heve samvirkekompetansen hos tillitsvalgte slik at deltaker i etterkant skal forstå, formidle og analysere rollen…

Bærekraft

Av Smart Media AS | 6. desember 2022

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde bærekraft skal bidra til økt kunnskap om landbrukets bærekraftprosjekter. Det vil i tillegg bli fokusert på: CAP EU Green Deal Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å…

Kontaktpersoner i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Ikon av person

Maren M. Heggland