Landbrukssamvirke Vest

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirke Vest

 

Om Landbrukssamvirke Vest

Landbrukssamvirke Vest består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i Vestland fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på for sin region. Aktivitetsplan vedtas av Landbrukssamvirke Vest på årlig møte.

Medlemmer i Landbrukssamvirke Vest er:

 • Lidvin Hage (tillitsvalgt fra Nortura)
 • Rolf-Daniel Midtun (tillitsvalgt fra TINE)
 • Lars Bø (tillitsvalgt fra Felleskjøpet Agri)
 • Tommy Skretting (tillitsvalgt fra Geno)
 • Arne Einar Reed (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Anita Sæther (tillitsvalgt fra TYR)
 • Reidar Kallestad (tillitsvalgt fra Norsk Sau og Geit)
 • Anders Sigstad (tillitsvalgt fra Landkreditt)
 • Jon Nummedal (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksteneste)
 • Ivar Slindre (tillitsvalgt fra Gartnerhallen)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksrådgivning)
 • Bengt Drageset (tillitsvalgt fra AT Skog)
 • Gry Ingvild Agjeld (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Leif Grutle (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Eli Berge Ness (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)

*  det vil ikke alltid være representanter fra alle medlems- og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke i de regionale Landbrukssamvirkene. Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere relevans for dette i de ulike regionene.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Vest har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte.

Medlemmer i Regionalt Sekretariat i regionen er:

 

Diverse informasjon

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Vest

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland