Landbrukssamvirke Sør

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirke Sør

 

Om Landbrukssamvirke Sør

Landbrukssamvirke Sør består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i Rogaland og Agder fylke. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på for sin region. Aktivitetsplan vedtas av Landbrukssamvirke Sør på årlig møte.

Medlemmer i Landbrukssamvirke Sør er:

 • Åge Andre Brømnes (tillitsvalgt fra Nortura)
 • Kåre Gunnar Fløystad (tillitsvalgt fra TINE)
 • Jannike Nystøl Simonsen (tillitsvalgt fra Felleskjøpet Rogaland og Agder)
 • Tommy Skretting (tillitsvalgt fra Geno)
 • Alf Eivind Myhren (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Inger Johanne Bligaard (tillitsvalgt fra TYR)
 • Kåre Blålid (tillitsvalgt fra Norsk Sau og Geit)
 • Stein Pettersen (tillitsvalgt fra Landkreditt)
 • Noralf Herikstad (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksteneste)
 • Jørgen Wølstad (tillitsvalgt fra Gartnerhallen)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Hoff)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksrådgivning)
 • Ståle Hustoft (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Knut Erik Ulltveit (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Torbjørn Norland (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Kurt Stanley Olsen (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Birger Kvia Hobberstad (tillitsvalgt fra Norges Bygdeungdomslag)

*  det vil ikke alltid være representanter fra alle medlems- og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke i de regionale Landbrukssamvirkene. Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere relevans for dette i de ulike regionene.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Sør har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Rogaland og Agder, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene. De følger kontinuerlig opp aktivitet i regionen i samarbeid med lokale tillitsvalgte. Medlemmer i Regionalt Sekretariat i regionen er:

 

Diverse informasjon

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Sør

Irene Tjøstheim Finnestad

Åge Andre Brømnes

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Maren M. Heggland

Petter Baalsrud