Landbrukssamvirke Øst

Regionale Landbrukssamvirker skal jobbe for å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. De skal også bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirke Øst

 

Om Landbrukssamvirke Øst

Landbrukssamvirke Øst består av tillitsvalgte og samvirkebedrifter i fylkene: Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark. Hver av Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har hver sin representant tilknyttet. Sammen skal de vedta hvilke samhandlingsoppgaver ordningen skal fokusere på for sin region. Aktivitetsplan vedtas av Landbrukssamvirke Øst på årlig møte.

Medlemmer i Landbrukssamvirke Øst er:

 • Else Horge Asplin (tillitsvalgt fra Nortura)
 • Eivind Mehl (tillitsvalgt fra TINE)
 • Silje Eckdal (tillitsvalgt fra Felleskjøpet Agri)
 • Gunn Randi Finstad (tillitsvalgt fra Geno)
 • Hans Edvard Holtung (tillitsvalgt fra Norsvin)
 • Christer Blakkestad (tillitsvalgt fra TYR)
 • Lars-Bjarne Linneflaatten (tillitsvalgt fra Norsk Sau og Geit)
 • Hans Kristina Teien (tillitsvalgt fra Landkreditt)
 • Bjørnar Langklepp (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksteneste)
 • Knut Amund Surlien (tillitsvalgt fra Gartnerhallen)
 • Mikael Wøien (tillitsvalgt fra Hoff)
 • Ettersendes (tillitsvalgt fra Norsk Landbruksrådgivning)
 • Ole Kristian Bergerud (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • Elin M. Stabbetorp (tillitsvalgt fra Norges Bondelag)
 • André Trondsen (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Hans Erik Navestad (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Marius Røer Andresen (tillitsvalgt fra Norsk Bonde og Småbrukarlag)
 • Magnus Rød (tillitsvalgt fra Norges Bygdeungdomslag)
 • Anniken Laake (tillitsvalgt fra Norges Bygdeungdomslag)

*  det vil ikke alltid være representanter fra alle medlems- og samarbeidende organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke i de regionale Landbrukssamvirkene. Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere relevans for dette i de ulike regionene.

 

Regionalt Sekretariat

Landbrukssamvirke Øst har bistand fra Regional Sekretariat. Her sitter en representant fra organisasjons- eller medlemsavdelingen til TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, samt sekretærfunksjon fra Norges Bondelag. Sammen skal de implementere og følge opp vedtatte samhandlingsoppgaver på vegne av regionene sammen med regionens tillitsvalgte.

Medlemmer i Regionalt Sekretariat i regionen er:

 

Diverse informasjon

Kontaktpersoner i Landbrukssamvirke Øst

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke:

Petter Baalsrud

Maren M. Heggland