Driftskreditt

Driftskredittordningen er bondens egen kassakreditt. Mot pant i framtidige oppgjør for leveranser til de samvirkebedriftene bonden er medeier i – og leverandør til – kan han eller hun nyte godt av en romslig kredittbevilgning til en meget hyggelig lånerente.

For å kunne nyte godt av ordningen må bonden være eier i minst én av de deltakende samvirkebedriftene.

Om driftskredittordningen

For å kunne nyte godt av ordningen må bonden være eier i minst én av de deltakende samvirkebedriftene. Alle utbetalinger for oppgjør fra de samvirkebedriftene bonden leverer til, skal gå gjennom den banken bonden har opprettet driftskreditt i.

Størrelsen på bevilget kreditt vil være avhengig av historiske leveranser til samvirkebedriftene. Når det gjelder nyetablerte bønder beregnes kredittrammens størrelse i forhold til oppgjør for framtidige leveranser. Normalt vil kredittrammen være på 40% av de årlige utbetalingene fra de aktuelle samvirkebedriftene.

Håndbok

Det er utarbeidet en håndbok for driftskredittordningen. Håndboken inneholder beskrivelse av prosedyrer og regler i ordningen. Det er også utarbeidet en veileder for hvordan man finner fram i håndboken.

Oppdatert Håndbok og aktuelle dokumenter finnes på Finans Norges hjemmesider.

Ordningens GARANTIUTVALG

Driftskredittordningen administreres av Norsk Landbrukssamvirke (NL). I regi av NL er det etablert et garantiutvalg – med ett medlem fra hver av de deltakende samvirkebedriftene. Dette garantiutvalget representerer garantisten overfor bankene. Utvalget behandler henvendelser om ordningen – herunder søknader om særskilt garanti – og foretar garantioppgjør til bankene ved oppstått tap.

Et samarbeidsutvalg bestående av to representanter for hver av de to bankforeningene og to representanter for garantistene fører tilsyn med hvordan ordningen virker og foreslår evt. endringer av retningslinjene.

De samvirkebedriftene som deltar i ordningen med garanti er:

  • TINE
  • Nortura
  • Felleskjøpet Agri
  • Norges Skogeierforbund
  • Gartnerhallen
  • Hoff
  • Honningcentralen
  • Norges Pelsdyralslag
Agriculture. Senior farmer's hands with water are watering green sprout of peper. Young green seedling in soil. Water drops, new life of young sprout. Spring gardening. Sprouted seed in fertile soil.

Betingelser

For å kunne nyte godt av bondens egen kassakredittordning må han/hun være eier i minst én av de deltakende samvirkebedriftene. Alle utbetalinger for oppgjør fra de samvirkebedriftene bonden leverer til, skal gå gjennom den banken bonden har opprettet driftskreditt i.

Størrelsen på bevilget kreditt vil være avhengig av historiske leveranser til samvirkebedriftene. Når det gjelder nyetablerte bønder beregnes kredittrammens størrelse i forhold til oppgjør for framtidige leveranser. Normalt vil kredittrammen være på 40% av de årlige utbetalingene fra de aktuelle samvirkebedriftene.

Spørsmål om driftskreditt kan rettes til en av de deltagende samvirkebedriftene eller til Norsk Landbrukssamvirke v/Endre Stakkerud

Ønsker du å høre mer om driftskredittordningen? Vår kontaktperson