Evaluering av valgkomitéens arbeid

28. februar 2023

Valgkomitéen er oppe til eksamen i årsmøtet. Da leveres resultatet av deres arbeid.

 

Hva kjennetegner så en god valgkomité?

  • God kunnskap om organisasjonens vedtekter
  • God kunnskap om organisasjonens målsettinger og oppgaver
  • Generell organisasjonskunnskap og -forståelse
  • Mangfold i valgkomitémedlemmenes egen erfaringsbakgrunn, kunnskap
    om og nettverk i organisasjonen
  • Kunnskap om hvilke oppgaver et styre skal være ansvarlig for godt samarbeid og gjensidig tillit
  • Høy aktivitet og god oppfølging av arbeidsoppgavene

 

En valgkomité må være bevisst på god kommunikasjon. Mye skal kommuniseres. Man skal ha kontakt med  både med tillitsvalgte som skal overbevises om å stille til valg, og det skal kommuniseres med kandidater som ikke blir innstilt. Styremedlemmer og andre skal intervjues og innstilling skal til slutt  presenteres overbevisende på årsmøtet.

En valgkomité har taushetsplikt og må være oppdatert på GDPRs regler for oppbevaring av personopplysninger.

En valgkomité i utvikling bør evaluere sitt arbeid etter endt leveranse. Det kan enkelt gjøres ved å ta en avsjekk på om man oppfyller punktene over.

Valgkomitéen har vanligvis også oppgaven med å innstille til sine egne etterfølgere. Da bør de ta utfordringen å finne kandidater som man tenker er enda flinkere enn en selv. På den måten kan man bidra til utvikling av valgkomitéens arbeid, kvalitet på tillitsvalgte og organisasjonens utvikling.