Genteknologi – veien videre!

27. september 2023

Norge har nå fått en utredning om hvordan fremtidens genteknologilov bør se ut. Genteknologiutvalget overleverte den 6. juni NOUen «Genteknologi i en bærekraftig fremtid» til Klima- og miljøministeren. Dokumentet ment sendt på almen høring høsten 2023.

Gaute Lenvik er i forbindelse med saken intervjuet i tidsskriftet Genialt, som publiseres av Bioteknologirådet, der han deler tanker om veien videre. Han mener det nå er viktig å se på hva man faktisk er enige om rundt NOUen som foreligger.

Lenvik peker på at utvalget er enig om både behovet for endringer i regulering og forvaltning av genteknologi for alle arter, at klinisk utprøvning av GMO-legemidler må forenkles, at det må stimuleres mer til forskning og innovasjon, samt at det er behov for endrede krav til forsøksutsetting.

Han peker også på at et samlet utvalg er klar på at forbrukerinteresser og åpenhet må ivaretas og at et modernisert regelverk må vektlegge bærekraft, samfunnsnytten og etikk. Den vesentlige uenigheten ligger rundt risikovurdering, merking og forvaltning. Dette er temaer som kan ha stor betydning for om nye genteknologiske metoder tas i bruk, og ikke minst er interessant for hvordan deler av norsk næringsliv kan posisjonere seg i en internasjonal konkurranse fremover mener Lenvik.

Les intervjuet i sin helhet her: Bioteknologirådet