Den viktige samvirkekompetansen!

08. januar 2024

Norsk Landbrukssamvirke gjennomfører, i samarbeid med NMBU, kurs om samvirke med overordnet mål om å etablere en god forståelse for samvirke som organisasjonsform. Kurset vil fokusere spesielt på dagens utfordringer og fortrinn knyttet til samvirke sammenlignet med andre organisasjonsformer.

Vi inviterer deg som tillitsvalgt eller ansatt til å delta på kurset, fordi den generelle samvirkekompetansen er så viktig! En solid forståelse av samvirke som organisasjonsform gir nødvendige verktøy for å dra nytte av samvirkefordelene og bidrar til å forbedre bærekraften og lønnsomheten innen landbruket.

Vi håper at du vil delta på kurset sånn at vi sammen kan sikre en grundig og bred forståelse av samvirke som organisasjonsform. Dette vil ikke bare være til fordel for deg som deltaker, men også bidra til styrket samarbeid og bærekraft i landbrukssamvirkene!

Kurset har oppstartsdato 21. februar 2024.

Les mer om kursets formål, læringsmål og gjennomføring!

Kontakt oss

Ta kontakt med oss ved spørsmål!

Astri Liland er ansvarlig for kurset hos Norsk Landbrukssamvirke