Oppfordrer til en opplyst debatt om norsk landbrukspolitikk!

26. januar 2024

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Gaute Lenvik, oppfordrer til en opplyst debatt om norsk landbrukspolitikk. Han understreker viktigheten av å klargjøre samvirkenes ulike roller. I et intervju publisert i Bondebladet den 25. januar utdypet han hvorfor han mener den samvirkedrevne markedsreguleringen fungerer. Samtidig peker Lenvik på den politisk spredte kritikken og argumenterer for behovet for en opplyst debatt om landbrukspolitikken.

Gjennom omsetningsloven har landbrukssamvirkene fått et forvaltningsansvar som markedsregulatorer. Tanken bak dette er at samvirkene, som markedsaktører, kan utføre reguleringen mer effektivt enn en offentlig aktør. Bøndene finansierer ordningen gjennom omsetningsavgiften, som skal sikre bonden avsetning på råvarer og stabile priser i markedet.

Lenvik påpeker gjennom artikkelen at “landbrukspolitikken er sentral i det norske samfunnet, og det er naturlig og ønskelig at den er gjenstand for en opplyst debatt.” Han fremhever derfor viktigheten av å diskutere hvordan de ulike virkemidlene kan brukes for å nå sektorens politiske mål.

Hele artikkelen kan leses i Bondebladet eller i PDF-format nedenfor.

Artikkel på trykk i Bondebladet

Artikkel publisert i Bondebladet

Det krever abonnement for å lese artikkelen i Bondebladet

PDF av artikkel publisert i Bondebladet

PDF av artikkel skrevet av Anders Sandbu i Bondebladet 25.01.24

Kontakt oss

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål

Kontaktinformasjon til ansatte i Norsk Landbrukssamvirke