Senter for samvirkeforskning

08. januar 2024

Prosjektet “Senter for samvirkeforskning” ble etablert i november 2022 og er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og Handelshøyskolen NMBU. Norsk Landbrukssamvirke finansierer prosjektet med NMBU som akademisk samarbeidspartner for undervisning, forskning og faglig kvalitetssikring.

Overordnet formålet for senteret er å øke den faglige kompetansen om samvirke som organisasjonsform hos eiere og ansatte i Norsk Landbrukssamvirkets medlems- og samarbeidende organisasjoner.

Senter for samvirkeforskning skal utvikle og gjennomføre spesialtilpassede kurs for Norsk Landbrukssamvirke og dets eiere og samarbeidende organisasjoner. Senteret kan også bidra til etablering av sterkere fagmiljøer innen bl.a. samfunnsøkonomi, mikroøkonomi, atferdsteori og konkurranserett relatert til de markedene som landbrukssamvirkene er en del av. Senteret skal også initiere forskningsprosjekter, doktorgradsløp og masteroppgaver på problemstillinger som er relevante for landbrukssamvirkene.

Les mer om gjennomførte aktiviteter og tilknyttede fagpersoner:

Senter for samvirkeforskning

Les mer om senteres på deres egen nettside.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss ved spørsmål!

Aksel Bineau og Gaute Lenvik kan kontaktes ved eventuelle spørsmål