Masteroppgaver

29. april 2024

Støtte til masteroppgaver gjennom Senter for Samvirkeforskning

Senter for Samvirkeforskning er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og NMBU. Formålet til Senter for Samvirkeforskning er å øke kompetansen om samvirke som organisasjonsform, og om verdikjedene og markedene landbrukssamvirkene er en del av i Norge.

Senter for Samvirkeforskning kan gi vesentlig finansiell støtte til studenter som skriver masteroppgaver med problemstillinger som er relevante for dette formålet.

Dette kan være innen fagområder som bioøkonomi, samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon mm.

Hvis du skal skrive masteroppgave i fremtiden, og dette er interessante temaer for deg, så er det bare å ta kontakt med Aksel Seippel Bineau i Norsk Landbrukssamvirke.

Vi lager også en katalog med forslag til masteroppgaver som kommer på våren, men om du har egne ideer, som du mener er innenfor vårt interesseområde, så er det bare å ta kontakt!

Les mer

Senter for Samvirkeforskning

Les mer om Senter for Samvirkeforskning

Kontakt

Ved spørsmål

Har du spørsmål om masteroppgave eller Senter for Samvirkforskning, så kontakter du Aksel Bineau.