Ønsker beredskapstilskudd til slakterier og meierier i Nord-Norge

25. juni 2024

Tillitsvalgte for bøndene i Nord-Norge har vært i møte med landbruksminister Geir Pollestad (Sp) med forslag om hvordan staten kan legge til rette for mer lønnsom næringsmiddelproduksjon i landets tre nordligste fylker.

Lise Skreddernes, Bjørn Arne Skoglund og Ole Petter Melhus overleverer notat til landbruksminister Geir Pollestad (Sp) om hvordan staten kan legge til rette for mer lønnsom næringsmiddelproduksjon i landets tre nordligste fylker. Foto: Camilla Mellemstrand

Leder i Landbrukssamvirke Nord, Bjørn-Arne Skoglund er en av de tillitsvalgte som har vært med å utarbeide forslaget som ble overlevert til landbruksministeren 24. juli. I forbindelse med møtet uttaler han at “samvirkebedriftene kan ikke ta kostnaden ved at vi som samfunn og ut fra beredskapshensyn ønsker oss matproduksjon i hele landet. Her må staten komme på banen”.

Les mer om saken på Landbrukssamvirke Nord sin egen nettside via lenken nedenunder.

 

Les mer

Møte om beredskaptilskudd i verdikjeden for mat

Landbrukssamvirke Nord skriver om saken og møtet som har vært i Oslo.

Vil ha beredskapstilskudd til meierier og slakterier i nord

Nationen skriver om saken og møtet som har vært i Oslo

Matindustri i nord er et nasjonalt anliggende

Leder i Nationen med bakgrunn i saken og møtet som har vært i Oslo