Nytt kurs starter 4. september 2024

Digitalt kurs som du følger når det passer for deg!

Norsk Landbrukssamvirke og NMBU tilbyr kurs i finansregnskap og analyse knyttet til samvirkeforetak. Kurset gjennomføres en gang pr. år digitalt.

Som deltaker på kurset vil du lære om innholdet i finansregnskapet, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, regnskaps- og bærekrafts rapportering, samt spesifikke forhold knyttet til årsoppgjøret i samvirkeforetak.

 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres digitalt over 2 timer, en gang i uken i 8 uker. Hver uke vil det være en oppgave som følges opp av underviseren. Den digitale undervisningen vil foregå mellom kl. 9 og 11 hver onsdag, men vil også være tilgjengelig som opptak. Dette gjør kurset fleksibelt for de som har andre avtaler på forelesningstidspunktet.

Læringsutbytte:

  • Regnskapet som informasjonskilde
  • Finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
  • Særtrekk og utfordringer med finansregnskap for samvirkebedrifter
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven
  • Sentrale måleproblemer i finansregnskapet
  • Samvirkelovens regler for disposisjon av årsresultatet

Læring for styremedlemmer i samvirkeforetak:

  • Reflektere over årsmøtedisposisjoner i samvirkeforetak og utvikle bevissthet om hvordan rapporteringskrav og rapporteringsstandarder bidrar til å fremme bærekraft.

Lyst å bli med på kurs?

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena