Samling for ordførere og kontrollkomité

Vi utvider vår ordførersamling til også å gjelde kontrollkomitéer.

Vi har gleden av å få med Nils Bjørke også i år.  Nils Bjørke er andre visepresident på Stortinget og medlem av kontroll-og konstitusjonskomitéen.

Vi har også med Bente Gro Slettebø, varaordfører i Norges Bondelag, som vil ta opp forberedelser og utfordringer knyttet til votering.

Fra Norsk Landbrukssamvirke har vi med Endre Stakkerud. Endre har lang og bred erfaring med samvirke og organisasjonsspørsmål.

Vi ser frem til en nyttig dag med gode innlegg og gode diskusjoner.

Mål for kurset
  • Bevisstgjøring av ordfører og kontrollkomitéens ansvar, oppgaver og rolleforståelse i årsmøtet og gjennom året.
  • Rolleavklaring kontrollkomité versus ordfører, administrasjon og styret
  • Forventning fra årsmøtet til ordfører og kontrollkomité

Lyst å bli med på kurs?

Påmeldingsfrist for 2024 kommer. For individuelle kurs, ta kontakt!

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena