Hvordan etablere et samvirke?

Ønsker du å etablere et samvirke, så anbefaler vi følgende samarbeidspartnere:

Tore Fjørtoft, partner i Schjødt AS : tore.fjortoft@schjodt.com

Tore har en juridisk doktorgrad (PhD) i samvirkerett, og har skrevet flere bøker og artikler om samvirkerettslige emner. Den vitenskapelige produksjonen hans ligger særlig innenfor sammenslutningsrett (selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftinger), men han har også publisert artikler på andre områder. Han har lang erfaring med lovarbeid, både som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling og som leder, medlem og sekretær av lovutvalg. Tore var blant annet sekretær for Samvirkelovutvalget, og var den som førte proposisjonen i pennen.

Vi kan også anbefale å kontakte Norges Vel ved Mats Olsen mailadresse: mats.olsen@norgesvel.no eller ved Kari Clausen, kari.clausen@norgesvel.no. Norges Vel har vært sentral i arbeidet med å utvikle kunnskap og støtte opp under samvirker helt siden det første meierisamvirket ble etablert i 1856.

Norges Vel har også utarbeidet en håndbok i etablering av samvirkeforetak i samarbeid med Samvirkene: Denne kan lastes ned her