SAMVIRKEKONFERANSEN 2024

Årets tema: SAMVIRKE og ROLLEFORSTÅELSE

Regioner som gjennomfører samvirkekonferansen i 2024

*Tillitsvalgte og ansatte i regioner som ikke gjennomfører samvirkekonferansen i 2024, vi få tilgang til fellesprogram for konferansene digitalt i etterkant av gjennomføring.

FELLESPROGRAM FOR SAMVIRKEKONFERANSENE 2024

DAG 1
Klokken 19:00 Aperitiff med underholdning
Klokken 20:00 Middag
*Organisasjoner velger selv om de vil ha en individuell samling på dag 1. De som ikke deltar på individuelt program dag 1, møter til aperitiff og middag.

 

Dag 2
Klokken 08:30 Velkommen til felles del av samvirkekonferansen
Klokken 08:45 DEL 1, FOREDRAG
 • Rollen som tillitsvalgt i skjæringspunktet mellom politikk og butikk
  innleder oppdateres
 • Betydning og virkning av markedsreguleringen i landbruket
  v/Kristin Hoff (Norsk Landbrukssamvirke) og Erlend Stabell Daling (Norges Bondelag)
 • Kraften og utfordringen med samvirkeformen
  v/Eystein Ystad (NMBU) og Gaute Lenvik (Norsk Landbrukssamvirke)
  * konferansedeltakere bidrar til en ordsky som benyttes inn i foredraget
Klokken 10:30 Pause
Klokken 10:45 DEL 2, SOFADISKUSJON
Innhold fra de 3 innledende foredragene debatteres
v/Anne Jødahl Skuterud (Felleskjøpet Agri), Marit Haugen (TINE) og Johan Narum (Nortura)
*ordsky fra siste foredrag benyttes inn i sofadiskusjonen
Klokken 11:45 Lunsj
Klokken 12:45 DEL 3, DILEMMADISKUSJON
Klokken 14:00 DEL 4, TEMAINNLEGG
Klokken 15:00 Oppsummering og avslutning (slutt kl. 15:15)

 

Samvirkekonferansen logo RGB

Samvirkekonferansene arrangeres igjen i 2026