Verdikjeden for mat

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde verdikjeden for mat skal bidra til økt kompetanse innen: aktører og strukturer i verdikjeden for mat konkurranse og konkurrenter råvaremarkedet markedsregulering marked, trender og utvikling Læringsmål er at…

Les mer