Valgkomitèseminar

Hvordan kan valgkomiteen bidra til bedre organisasjonsarbeid?

Vi har i år  med oss både  Anne Syrrist fra SpencerStuart som vil fortelle oss  om hvordan de som headhuntere arbeider med styrerekruttering og  Stein Erik Halck som er engasjert i Viken Idrettskrets og har arbeidet med organisasjonsarbeid og  valgkomitearbeid i mange år. Han er en erfaren kursholder og kjenner godt til de utfordringene det er å være tillitsvalgt og  å rekruttere og motivere til tillitsverv.

På dette seminaret møter du andre valgkomitéer  med mye av den samme erfaring og utfordringer som du opplever selv.

Om seminaret

Seminarets mål er å gi motivasjon til å utvikle valgkomiteenes arbeidsmetoder, gi nyttige verktøy og bidra til erfaringsutveksling mellom erfarne ledere og tillitsvalgte.

 

Alternativt så be om et internt kurs for din valgkomité. Vi bidrar både fysisk og digitalt.

Lyst til å bli med på kurs?

Påmeldingsfrist for 2024 kommer. For individuelle kurs, ta kontakt!

Se kurstilbudet for hos Landbruk Arena!

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena