Valgkomitèsamling

Neste samling gjennomføres 28. - 29. oktober 2024

Her vil du møte andre medlemmer i valgkomitéer med mye av samme erfaringer og utfordringer som du selv opplever.

Hvordan kan valgkomiteen bidra til bedre styresammensetning?

Med som innledere har vi

Valgkomitéleder for Coop Norge, Merete Alnes Mostue,

Valgkomitéleder for Equinor, Nils Morten Huseby

og eksternt valg styremedlem i Gartnerhallen, Ingunn Haugen Hegdal.

 

Om kurset
Kurset er i år utvidet til å vare fra lunsj til lunsj.

Kursets mål er å gi motivasjon til å utvikle valgkomitéenes arbeidsmetoder, gi nyttige verktøy og bidra til erfaringsutveksling mellom erfarne ledere og tillitsvalgte. Kurset avsluttes med mulighet for oppstart i egen valgkomité. Vi anbefaler at alle i valgkomitéen blir med på kurset.

Alternativt så be om et internt kurs for din valgkomité. Vi bidrar både fysisk og digitalt.

Lyst å bli med på kurs?

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena