Kurs i verdikjede mat

Vi samarbeider med NMBU om kurset og de vil være ansvarlig part for gjennomføring

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av aktører, strukturer og prosesser i verdikjeden for mat, med vekt på råvaremarkedet, markedsreguleringen, eierskap, selgermakt, kjøpermakt og konkurranse på ulike ledd i verdikjeden, trender og endrede forbrukerpreferanser som påvirker verdikjeden, samt politiske og regulatoriske forhold utenfor landbruket.

Formål

Formålet er å sørge for at tillitsvalgte har en god forståelse av hvordan verdikjeden de tilhører er satt sammen, regulert og fungerer. 

Gjennomføring

Programmet vil bestå av 3 fysiske samlinger. Det vil i tillegg bli gjennomført 2 webinar.

Læringsmål
 • Verdikjeden for mat
  - Aktører og strukturer
  - Eierskap og samvirke
  - Verdikjedemodell
 • Markedsforståelse
  - Markedet som institusjon
  - Konkurranseforhold
  - Matvarer som økonomisk gode
 • Råvaremarkedene
  - Strukturutvikling/landbrukspolitikk
 • Matvareindustrien
  - Markedsregulering/konkurranseregler/internasjonale rammebetingelser
 • Dagligvaresektoren
  - Konkurranseforhold/selger og kjøpermakt/vertikal integrasjon/forbrukeradferd
 • Fremtidsutsikter
  - Resultater, trender og drivere i verdikjeden for mat
Audhild Synnøve Slapgård

Mine erfaringer som tidligere deltager på kurset "verdikjeden for mat"

Audhild Synnøve Slapgård, styremedlem Norges Bondelag

Kurset "Verdikjeden for mat" gir deltakerne grundig innsikt i oppbyggingen, funksjonen og samspillet mellom aktørene i verdikjeden. Analyse og forståelse av eierskap, struktur, markedsregulering og aktørenes innbyrdes påvirkning er sentrale temaer. Markedsmakt blir også utforsket.

Kurset legger vekt på betydningen av maktfordeling i verdikjeden, spesielt for bønder som ønsker å sikre sin del av verdiskapingen. Diskusjon er aktivt oppmuntret, og med en variert gruppe av deltakere var det betydelig kompetanse i rommet, noe som førte til interessante debatter og stor læring.

Anbefalt for tillitsvalgte som ønsker bedre forståelse av markedet og en dypere kunnskap om hvordan verdikjeden fungerer, både positive og negative aspekter.

Arthur Salte

Mine erfaringer som tidligere deltager på kurset "verdikjeden for mat"

Arthur Salte, styremedlem Norges Bondelag

Det er viktig for meg å ha kunnskap om verdikjeden for mat, en stor og viktig sektor som berører de fleste i Norge. Fra bondens frøsåing til forbrukerens konsum skjer det mye i denne komplekse, men spennende verdikjeden.

Jeg ønsket å øke min inspirasjon og motivasjon til å lære mer, og dette kurset ga meg perspektiver og innsikt i sammenhengene i matverdikjeden.

Som deltaker i et sammensatt team av tillitsvalgte og ansatte, hadde vi gode diskusjoner og mulighet til å tenke nytt og kreativt. Kurset ga grundig innføring i hvordan verdikjeden fungerer, spesielt i det skandinaviske dagligvaremarkedet. Med forelesere fra eksterne institusjoner fikk vi en helhetlig og informativ kunnskapsbase.

Jeg anbefaler dette kurset sterkt, da det gir faktabasert innsikt i distribusjon og dagligvaremarkedet. Det jeg har lært vil være svært nyttig for mitt videre arbeid med verdikjeden for mat!

Kurssesongen 2023 - 2024

Det finnes for øyebliket ingen tjenester

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena