Valgkomitéen kan bruke sin makt!

20. april 2022

Makten til valgkomitéene ligger i kunnskap.

De har mulighet for å hente inn den informasjon som skal til for å skape nødvendig endring for organisasjonen. Gjennom kunnskap om bedriftens situasjon, fremtidsutsikter, styrker og svakheter kan de lete etter de riktige kandidater til valg inn i styret.

Jeg hadde gleden av å delta på et styreseminar om endring og der fikk vi en innføring i det systematiske arbeidet i et ASAs valgkomité. Systematikken var kjent, men likevel vet vi at mange valgkomitéer tar snarveier i sitt arbeid. Mange leter blant kjente navn før de har gjort en grundig vurdering av hva organisasjonen trenger av nye ressurser i styret.

Det var godt å høre at valgkomitéens arbeid tas mer på alvor.
Som kjent så er det ikke nok å finne kloke hoder, hodene må kunne arbeide godt sammen. Det er heller ingen garanti for kvalitet i arbeidet at man tilhører en kjent familie med lange tradisjoner.

Kanskje er det andre holdninger som må inn i styret, like mye som erfaring fra andre styrer og verv. Kanskje er det omstillingsvillighet, risikoerfaring, internasjonal markedserfaring og erfaring fra tunge snuoperasjoner som skal til for å få vekst og utvikling.

Utvikling av en organisasjon har behov for bredde i erfaring, kjønn, alder og bakgrunn inne i styrerommet.
Jeg arbeider stort sett med styrer hvor vedtektene sier man må være bonde, men i dag er det like stor variasjon blant bønder som det er blant andre næringsdrivende. Unge bønder må ofte være ute i annen næring før de tar over en gård, men denne yrkeserfaring gir en mangfoldighet i kunnskap som de tar med seg inn i styrerommet. Det er ikke uvanlig i dag at en bonde har utdannelse fra både BI og NMBU, og både har industrierfaring og annen styreerfaring.

Slipp til de dyktige hoder, og ta dem på alvor. Norsk matproduksjon trenger å bruke all den kompetanse som er tilgjengelig for en bærekraftig næringsvekst.