Kronikker om norsk landbrukssamvirke

05. mai 2024

Selv om landbrukssamvirket har en sterk posisjon i Norge, gjør det ikke Norge til et annerledesland. Samvirkemodellen står sterkt i landbruket verden over. Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU) har sammen med Gaute Lenvik (Adm.dir, Norsk Landbrukssamvirke) skrevet en serie på 5 kronikker som omhandler framvekst, regulering og fremtidige utfordringer for norsk landbrukssamvirke.

  • Kronikk 1 omhandler samvirkets formål og landbrukssamvirkets styrker og utfordringer.
  • Kronikk 2 omhandler hovedlinjene i norsk landbrukssamvirke sin utvikling.
  • Kronikk 3 omhandler utviklingen av samvirkelovgivningen i Norge.
  • Kronikk 4 omhandler registrerte samvirkeforetak som er konkurranseaktører (som utgjør minoriteten) og hva de driver med.
  • Kronikk 5 presenterer noen av samvirkemodellens utfordringer og organisering av landbrukssamvirker i blant annet våre naboland.

* Kronikkene publiseres kronologisk i Bondebladet fra og med 25. april. Vi legger også ut PDF-versjoner av av kronikkene her etter hvert som de publiseres.

Lenke til kronikker

Norsk landbrukssamvirke - hva og hvorfor?

1. kronikk i en serie på 5 av Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU)

Landbrukssamvirkets framvekst

2. kronikk i en serie på 5 av Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU)

Bønder og samvirkelovgivning

3. kronikk i en serie på 5 av Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU)

Moderne og opprinnelige samvirkeforetak i landbruket

4. kronikk i en serie på 5 av Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU)

Samvirkemodellens utfordringer og muligheter

5. kronikk i en serie på 5 av Sigurd Rysstad (Senter for samvirkeforskning, NMBU)

Lære mer om samvirke?

Kurs: samvirke i norsk landbruk

Landbruk arena tilbyr kurs i samarbeid med NBMU.

Kontakt oss

Ved spørsmål

Har du generelle spørsmål og spørsmål knyttet til kurs, kontakt Astri Liland