Kommunikasjon

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde kommunikasjon skal bidra til økt kunnskap om debattrening, mediehåndtering, sosiale medier og omdømme.

Det vil bli vektlagt å gjøre medlemmer og tillitsvalgte tryggere i å:

  • stå foran en forsamling
  • planlegge et møte
  • planlegge en debatt
  • være ordfører i årsmøte
  • med mer

Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å nå tillitsvalgte på alle nivå. Her vil det bli bruk av eksterne ressurser og digitale hjelpemidler.

Aktuelle kurs innenfor fagområdet kommunikasjon

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland