Ordførersamling

Samling for tillitsvalgte i ordførerrollen

Neste kurs starter 25. oktober 2024

Mål for kurset
  • Bevisstgjøring av ordførersansvar, oppgaver og rolleforståelse i årsmøtet og gjennom året.
  • Rolleavklaring ordfører, administrasjon og styret
  • Forventning fra årsmøtet til ordfører.

Les mer og meld på

Programmet gjennomføres av Norsk Landbrukssamvirke

Nytt kurs starter 25. oktober 2024 NB! Felles opptaksdato til kurssesongen 2024/2025 er 3. juli 2024

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland