Kurs i politikk

Vi samarbeider med NMBU om gjennomføringen av kurset, der de har ansvar for gjennomføringen.

Nasjonal landbrukspolitikk, politikk på tilgrensende områder og politiske virkemidler har stor betydning for rammebetingelsene til bønder og deres samvirker. Samtidig påvirkes politikkutviklingen i Norge både direkte og indirekte av internasjonale politiske prosesser, spesielt politikkutformingen i resten av Europa. Dette har betydning for norsk landbruks konkurransekraft.​

Formål

Formålet med kurset er å styrke kompetansen til medlemsbedriftene i NL om politikkutvikling og politiske prosesser. Dette inkluderer å forstå gjeldende politikk på sentrale områder nasjonalt og internasjonalt, samt å identifisere politiske trender. Målet er å gi deltakerne bedre forutsetninger til å:​

  • Forutse og påvirke politiske prosesser og  beslutninger
  • Utvikle markeds- og forretningsstrategier basert på realistiske politiske forutsetninger
Gjennomføring

Kurset består av tre fysiske samlinger i tillegg til to webinarer.

Læringsmål

Kurset tar for seg følgende læringsmål:

  • Forstå rammen rundt landbruket, inkludert jordbruksoppgjøret, markedsreguleringen, konkurransepolitikken, næringskomiteen og statsbudsjettet.
  • Identifisere faktorer som påvirker landbrukets politiske innramming, inkludert politikkområder og politisk økonomi.
  • Anerkjenne betydningen av landbruket som politisk viktig, både nasjonalt og i sammenligning med andre land, og forstå nasjonale politiske mål og interesser. Det inkluderer også en forståelse av offensive og defensive interesser på internasjonalt nivå.

Lyst til å bli med på kurs?

Påmeldingsfrist kommer

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena