Kompetanse

Landbruk Arena tilbyr møteplasser, kurs og kompetanseheving for deg som er tillitsvalgt i norske landbruksorganisasjoner - eller som kan tenke deg å bli det!

Vi skal tilby et godt og relevant kompetansetilbud tilpasset landbrukssamvirkenes strategiske utfordringer, les mer under de ulike kompetanseområdene våre!

VÅRE KOMPETANSEOMRÅDER

Når du klikker deg inn på kompetanseområde, finner du informasjon om hva vi tilbyr av kompetanseaktiviteter innenfor det enkelte området

Landbruk Arena er klar for ny kurssesong og tilbyr ulike tilbud innenfor 5 av de 6 kompetanseområdene våre. Kompetanseområde Kommunikasjon vil bli utviklet i løpet av siste halvdel i 2023.

Husk også at Landbruk Arena tilbyr skreddersøm av ulike kurstilbud for din bedrift!

Diversity students friends happiness teamwork education concept

Tidligere kursdeltakere sier:

Audhild Synnøve Slapgård

Mine erfaringer som tidligere deltager på kurset "verdikjeden for mat"

Audhild Synnøve Slapgård, styremedlem Norges Bondelag

"Verdikjeden for mat" gir deltakerne grundig innsikt i oppbyggingen, funksjonen og samspillet mellom aktørene i verdikjeden. Analyse og forståelse av eierskap, struktur, markedsregulering og aktørenes innbyrdes påvirkning er sentrale temaer. Markedsmakt blir også utforsket.

Kurset legger vekt på betydningen av maktfordeling i verdikjeden, spesielt for bønder som ønsker å sikre sin del av verdiskapingen. Diskusjon er aktivt oppmuntret, og med en variert gruppe av deltakere var det betydelig kompetanse i rommet, noe som førte til interessante debatter og stor læring.

Anbefalt for tillitsvalgte som ønsker bedre forståelse av markedet og en dypere kunnskap om hvordan verdikjeden fungerer, både positive og negative aspekter.

Arthur Salte

Mine erfaringer som tidligere deltager på kurset "verdikjeden for mat"

Arthur Salte, styremedlem Norges Bondelag

Det er viktig for meg å ha kunnskap om verdikjeden for mat, en stor og viktig sektor som berører de fleste i Norge. Fra bondens frøsåing til forbrukerens konsum skjer det mye i denne komplekse, men spennende verdikjeden.

Jeg ønsket å øke min inspirasjon og motivasjon til å lære mer, og dette kurset ga meg perspektiver og innsikt i sammenhengene i matverdikjeden.

Som deltaker i et sammensatt team av tillitsvalgte og ansatte, hadde vi gode diskusjoner og mulighet til å tenke nytt og kreativt. Kurset ga grundig innføring i hvordan verdikjeden fungerer, spesielt i det skandinaviske dagligvaremarkedet. Med forelesere fra eksterne institusjoner fikk vi en helhetlig og informativ kunnskapsbase.

Jeg anbefaler dette kurset sterkt, da det gir faktabasert innsikt i distribusjon og dagligvaremarkedet. Det jeg har lært vil være svært nyttig for mitt videre arbeid med verdikjeden for mat!

Maren Midtgård Heggland

Mine erfaringer som tidligere deltager på kurset "styrekompetanse"

Maren M. Heggland, ansatt Norsk Landbrukssamvirke

Kurs i styrekompetanse ga viktig påfyll!

Som daglig leder med tidligere erfaring med styrearbeid, var jeg usikker på om jeg ville ha tilstrekkelig grunnkompetanse i forhold til kursets pensum og tematikk. Men bekymringen viste seg å være ubegrunnet!

Kurset har gitt meg viktige perspektiver som jeg vil ta med meg videre. Jeg har lært om styrearbeidets ansvar, betydningen av klare rolleavklaringer, bruk av analyseverktøy for å identifisere kompetansebehov og viktigheten av nøye vurdering av styreverv.

Jeg har fått mye ny kunnskap, nyttige verktøy og et verdifullt nettverk av flotte mennesker i landbrukssamvirkene. Dette kurset anbefales sterkt, selv for de med erfaring fra styrearbeid. Det er noe verdifullt for alle å hente her!

Spørsmål om kurs?

Astri Liland

Ikon av person

Maren M. Heggland