Nye forskningsmidler for FFL/JA!

28. juni 2023

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut 14 millioner til utredninger og forprosjekter i 2024.

Styrene for FFL/JA lyser ut nye forskningsmidler for jordbruk og matindustri på inntil 14 millioner kroner til utredninger og forprosjekt med oppstart fra januar 2024. Prosjektstørrelse er på inntil 750 000,- kroner og med varighet på 1-2 år.

Søknadsfrist for å søke forskningsmidler for de ulike prosjektene er satt i tidsrommet fra og med 11. august 2023 til og med 22. september 2023. Hver søknadsfrist er satt opp med egen behandlingsfrist.

Prioriterte områder for 2024 er:

  • Vekst og innovasjon i grøntsektoren
  • Lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruk og matindustri
  • Økt konkurransekraft
  • Sunt kosthold

Les mer utfyllende informasjon om forskningsmidler for FFL/JA på lenken nedenunder.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider

Kontakt oss

Lurer du på noe, er det bare å kontakter oss!