Kurstilbud

Nedenfor finner du en oversikt over kurstilbud hos Landbruk Arena for kurssesongen 2023-2024. Hvert kurs er satt opp med lenke for mer informasjon og påmelding. Håper vi treffes på kurs!

Oppstart: 14. november 2023 / påmelding: 1. november 2023

Formål: kurset har som formål å gi deg generell styrekompetanse både for aksjeselskaper (AS) og samvirkeforetak (SA), slik at du får forståelse for rollen som styremedlem og de ansvar og forpliktelser styret har.

Målgruppe: kurset retter seg mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter, samt alle andre som er interesserte.

Gjennomføring: kurset vil bli gjennomført fra november 2023 til mars 2024, og består av 2 fysiske samlinger og 2 webinarer.

Kurset er utsatt. Ny informasjon kommer

Formål: kurset har som formål å gi deg en grundig innføring i hvordan de ulike verdikjeden er oppbygd, regulert og fungerer.

Målgruppe: kurset er rettet mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter.

Gjennomføring: kurset  består av 3 fysiske samlinger og 2 webinarer. Oppstart 15. januar 2024

Oppstart: 21. februar 2024/påmelding: 7. februar 2024

Formål: kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse for samvirke som organisasjonsform, med vekt på organisasjonsformens utfordringer og fortrinn i forhold til andre organisasjonsformer.

Målgruppe: kurset er rettet mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter, samt alle andre som er interesserte.

Kurs i Politikk

Kurset er utsatt. Ny informasjon kommer

Formål: kurset har som formål å gi deg nødvendig kompetanse om politikkutvikling, politiske prosesser, gjeldende politikk på sentrale områder i Norge og internasjonalt, samt politiske trender.

Målgruppe: kurset retter seg mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter.

Gjennomføring: kurset vil bli gjennomført fra februar 2024 til april 2024, og består av 3 fysiske samlinger.

Kurset er utsatt. Ny informasjon kommer.

Formål: kurset har som formål å utvikle deltagerne til å bli trygge i rollen som ansvarlig tillitsvalgt på et høyt nivå. Dette gir muligheter for innsikt og selvutvikling, utvikling av kommunikasjonsferdigheter, teamutvikling, samt utvikling i rollen som leder for andre.

Målgruppe: kurset er rettet mot tillitsvalgte som er på vei inn i sentrale styrer og verv.

Kurset er utsatt.  Ny informasjon kommer

Formål: kurset har som formål å gi deg en grundig og solid forståelse av hvordan finansregnskapet er strukturert og hvilke rammebetingelser det opererer under.

Målgruppe: kurset retter seg primært mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets

Gjennomføring: ny gjennomføring høsten 2024 eller individuelle kurs etter avtale

Formål: kurset har som formål å øke bevisstheten rundt ordførere og kontrollkomitéens ansvar, oppgaver og rolleforståelse i årsmøtet.

Målgruppe: kurset er rettet mot ordførere, organisasjonssjefer og medlemmer i kontrollkomitéer.

Gjennomføring: høst 2024 eller etter avtale om individuelle kurs

Gjennomføring: ny gjennomføring høsten 2024 eller individuelle kurs etter avtale

Formål: kurset har som formål å gi innsikt i hvordan valgkomiteen kan bidra til å forbedre organisasjonsarbeidet.

Målgruppe: kurset retter seg mot medlemmer i valgkomiteen, styresekretærer, styremedlemmer og styreledere.

Gjennomføring: høst 2024 eller etter avtale om individuelle kurs

Gjenstående kursaktivitet Kurssesongen 2023 - 2024

Kontakt oss

Astri Liland

Ikon av person

Maren M. Heggland