Kurstilbud

Nedenfor finner du en oversikt over kurstilbud hos Landbruk Arena for kurssesongen 2024 - 2025. Hvert kurs er satt opp med lenke for mer informasjon og påmelding. Håper vi treffes på kurs!

Oppstart: januar 2025

Formål: kurset har som formål å gi deg generell styrekompetanse både for aksjeselskaper (AS) og samvirkeforetak (SA), slik at du får forståelse for rollen som styremedlem og de ansvar og forpliktelser styret har.

Målgruppe: kurset retter seg mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter, samt alle andre som er interesserte.

Gjennomføring: kurset vil bli gjennomført fra januar 2025 og består av 2 fysiske samlinger i Oslo og 2 webinarer.

Kurset starter i januar 2025 og er utvidet med opplæring i landbrukspolitikk.

Formål: kurset har som formål å gi deg en grundig innføring i hvordan de ulike verdikjeden er oppbygd, regulert og fungerer sammen med norsk landbrukspolitikk

Målgruppe: kurset er rettet mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, faglagene og samvirkebedrifter.

Gjennomføring: kurset  består av 2 fysiske samlinger og 2 webinarer.

Oppstart: 5 november 2024 på Øvre Sem Gård i Asker

Formål: kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse for samvirke som organisasjonsform, med vekt på organisasjonsformens utfordringer og fortrinn i forhold til andre organisasjonsformer.

Målgruppe: kurset er rettet mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter, samt alle andre som er interesserte.

Kurset har oppstart 14 oktober 2024

Formål: kurset har som formål å utvikle deltagerne til å bli trygge i rollen som ansvarlig tillitsvalgt på et høyt nivå. Dette gir muligheter for innsikt og selvutvikling, utvikling av kommunikasjonsferdigheter, organisasjonsutvikling, samt utvikling i rollen som leder for andre.

Målgruppe: kurset er rettet mot tillitsvalgte som er på vei inn i sentrale styrer og verv.

Kurset starter september 2024. Kurset gjennomføres digitalt

Formål: kurset har som formål å gi deg en grundig og solid forståelse av hvordan finansregnskapet er strukturert og hvilke rammebetingelser det opererer under.

Målgruppe: kurset retter seg primært mot ansatte og tillitsvalgte i landbrukets

Gjennomføring: 25 oktober 2024.

Formål: kurset har som formål å øke bevisstheten rundt ordføreres ansvar, oppgaver og rolleforståelse i årsmøtet.

Målgruppe: kurset er rettet mot ordførere, organisasjonssjefer og medlemmer i kontrollkomitéer.

Gjennomføring: 25 oktober 2024 i Landbrukets hus.

Gjennomføring: 28 - 29 oktober

Formål: kurset har som formål å gi innsikt i hvordan valgkomiteen kan bidra til å forbedre organisasjonsarbeidet.

Målgruppe: kurset retter seg mot medlemmer i valgkomiteen, styresekretærer, styremedlemmer og styreledere.

Gjennomføres som fysisk samling på Øvre Sem Gård

Gjennomføring etter avtale

Formål: Bidra til å få en felles forståelse for oppgaven styret eller valgkomitéen er satt til å gjøre. 

Målgruppe: styrer og valgkomitéer sentralt og regionalt

Gjennomføres etter avtale. Innhold tilpasses sammen med den av oss som skal bidra fra NL. 

 

Kontakt oss

Astri Liland

Ikon av person

Maren M. Heggland