Høring av endringer av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

26. oktober 2023

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag til endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren på høring gjennom forslag til endringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Høringsnotatet ble sendt ut 10. juli 2023 med høringsfrist 10. oktober 2023.

Norsk Landbrukssamvirke har utarbeidet og sendt inn høringssvar innen fristen. Oversikt over øvrige høringssvar finnes her.

Høringssvar fra Norsk Landbrukssamvirke

Høringssvar fra Norsk Landbrukssamvirke

Aksel Bineau har på vegne av Norsk Landbrukssamvirke utarbeidet innsendt høringssvar.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt!

Har du spørsmål eller innspill, hører vi gjerne fra deg!