Kjære styreleder, tusen takk for innsatsen!

29. februar 2024

Mange styreverv er populære å få og stå i. Det er ikke så lett å si nei takk til gjenvalg når styrevervet oppleves som givende med interessante møter, gode middager og nyttige bekjentskap.

Vi liker å bestemme selv hva vi skal gjøre, så en melding om avslag, at vi ikke er innstilt til en ny periode, kan gjøre oss fornærmet, sur og litt grinete til både organisasjonen og på årsmøtet.

Det kan også oppleves som uforståelig at valgkomitéen velger en annen kandidat enn deg når innstillingen skal lages. Hva er grunnen til at du ikke får bli med videre?

Jeg oppfordrer valgkomitéene til å bruke tid på de som ikke skal være med videre. Kanskje kan vi forstå dette bedre hvis vi får en presentasjon av tankene til komitéens innstilling.

Valgkomitéene kan ha samlet inn bred kunnskap om hva organisasjonen vår har av utfordringer fremover. Vi leser jo om fremtiden som kommer raskere og raskere, kampen i markedet, digitalisering, trender, kultur og rammebetingelser som vil påvirke organisasjonen lenge før vi ønsker det.

Kanskje har du bidratt fantastisk i den styreperioden du har vært med i. Du trenger en begrunnelse for hvorfor styret trenger ny kompetanse, hvorfor styret trenger andre personer. Du trenger å forstå hvorfor organisasjonen trenger andre ressurser fremover.

Det er ikke et nederlag å gå ut av et styre. Det er jo alltid et midlertidig verv, men det kan oppleves som et nederlag hvis man ikke får forståelse for hvorfor.

Jeg ser dessverre tilfeller av at valgkomitéen trekker seg unna de som ikke skal være med videre. Tiden brukes på de nye kandidatene, men gode samtaler med utgående styremedlemmer kan være verdifullt.

Et styremedlem på vei ut kan være på vei inn i et annet styre. Erfarne motiverte styremedlemmer kan være attraktive, men frustrerte styremedlmmer kan bli en belastning for både den organisasjon de forlater og den de kommer inn i.

Erfarne styremedlemmer kan bidra positivt på mange måter. Det er alltid på jakt etter kunnskapsrike personer som kan bidra til økt kvalitet på styrearbeid. Det trengs mentorer og ambassadører for våre organisasjoner.

Kanskje skal du heller berømme valgkomiteens arbeid som har et bevisst forhold til sin jobb. Det enkleste de gjør er nemlig å be deg stille deg til disposisjon for en ny periode, men det er nødvendigvis ikke så fremtidsrettet.

Så kjære styreleder, eller styremedlem, gi din valgkomite innspill i deres arbeid som kan bringe organisasjonen videre. Det vil også gjøre deg til en attraktivt styrekandidat i en ny organisasjon.

 

 

Astri Liland

Fagsjef kompetanse, Norsk Landbrukssamvirke