Valgkomitéer er viktigere enn noen gang.

29. februar 2024

Det er færre bønder og de har det stadig travlere. Det er kamp om fremtidens tillitsvalgte.

Heldigvis har vi engasjerte produsenter av begge kjønn og i forskjellige aldre. Vi trenger alle med.

Nå er det ikke nok at styremedlemmer kan sin produksjon og sin landbrukspolitikk, de må også evne å tenke nytt, være utålmodig på endringer og være kreativ.

Valgkomitéene anbefales å komme i gang tidlig slik at potensielle tillitsvalgte blir forespurt av din organisasjon fremfor andre organisasjoner. Kanskje kan man også snakke med tillitsvalgte i andre verv, om de kunne tenke seg å bytte beite.

Valgkomitéene utfordres til å tenke langsiktig. Ikke gi opp og ta første og beste. Er du med i en valgkomité har du mulighet for å påvirke til endring.

En valgkomité kan, uten å være helt klar over det, verve en kommende profilert topptillitsvalgt. De bør arbeide som om det er det de er på jakt etter.

Vi må lete utover egen omgangskrets, vi må lete utover venners venner. Vi må lete blant utadvendte og aktive, men også blant kunnskapsrike stille personer.

Dessverre har vi en tendens til å velge de som reiser seg og viser engasjement i et møte.

Vi skal velge de også, men vi må også velge de som sitter stille og funderer på hvordan vi kan endre retning når vi ser at det er nødvendig.

Vi må også tåle de som er irriterende uenig og de som bobler over av ideer. Finner vi plass til de litt annerledes i styrene våre så kan de bli en ressurs for nytenking. De gode verdiskapende diskusjoner kommer gjerne der det tenkes litt ulikt.

Valgkomitéen bør stille krav til styret om å sikre god struktur og effektive styremøter, som gir en verdi til medlemmene. For å få inn en ressurssterk person så må styrekollegiet fungere bra. Travle mennesker bruker ikke tid på ting som ikke gir mening, eller diskusjoner uten fremdrift.

Å gjøre et godt valgkomitéarbeid betyr å bruke tid på hva som er valgkomitéens oppgave, den er nemlig større enn man tror

Å kartlegge fremtidens kompetansebehov for tillitsvalgte er et godt grunnlag for en valgkomité. Bruk også hverandre godt slik at fremtidsbildet blir så klart som mulig. Da er det lettere å argumentere ved innsalg til personer som skal inn i styret og hvorfor noen må gå ut av styret.

Da er det lettere å lete etter kandidater, motivere kandidater og få aktuelle kandidater til å stille til valg.  Ta godt vare på de som sier nei, de som ikke har tid nå. Disse kan veldig gjerne få tid neste år, eller året etter.

Lykke til.

 

Astri Liland, Fagsjef kompetanse, Norsk Landbrukssamvirke