Politikk

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde politikk skal bidra til økt kunnskap om hvordan politikk påvirker skog- og landbruksnæringen

Skog-og landbruksnæringen er styrt av både politikk og marked.

Dette kurset tar for seg politiske prosesser og  hvordan det er mulig å påvirke politikkutvikling .

Både internasjonale og nasjonale forhold utdypes innen  tema som EU, EØS og WTO.

Kurset vil undervise om politikk knyttet til konkurranse, matproduksjon, klima, handel og rammebetingelser. Landbrukspolitikk blir også utdypet ved hjelp av ressurser fra faglag, byråkrati og næring.

Personer fra det politiske liv vil bidra med dagsaktuelle problemstillinger

Aktuelle kurs innenfor fagområdet politikk

Kurs er under utvikling

Det utvikles kurstilbud i samarbeid med NMBU. Nærmere informasjon kommer!

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland