Samvirke

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde samvirke skal bidra til økt samvirkekompetanse blant de tillitsvalgte.

Læringsmål er å heve samvirkekompetansen hos tillitsvalgte slik at deltaker i etterkant skal forstå, formidle og analysere rollen til landbrukssamvirkene. Kursaktivitet skal gi innsikt i organisatoriske, juridiske og særlig økonomiske forhold i samvirke, herunder de viktigste forskjellene/likhetene med aksjeselskap. Det legges opp til at ulike læringsmål kan tilpasses ulike målgrupper. Tillitsvalgte skal bli trygge i sin argumentasjon om samvirke. Over tid skal samvirkekompetansen bidra til å sikre og styrke samvirkenes rolle.

Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å nå tillitsvalgte på alle nivå, det er også et mål å kunne tilby samvirkeopplæring til ansatte i de ulike landbrukssamvirkene.

Aktuelle kurs innenfor fagområdet samvirke

Kurs i samvirke i samarbeid med NMBU

Kurs for 2023 er besluttet utsatt på grunn av lav påmelding. Kontakt Astri Liland ved spørsmål.

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland