Samvirke i norsk landbruk

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde samvirke skal bidra til økt samvirkekompetanse blant de tillitsvalgte.

Neste kurs 5. november 2024

Læringsmål er å heve samvirkekompetansen hos tillitsvalgte slik at deltaker i etterkant skal forstå, formidle og analysere rollen til landbrukssamvirkene. Kursaktivitet skal gi innsikt i organisatoriske, juridiske og særlig økonomiske forhold i samvirke, herunder de viktigste forskjellene/likhetene med aksjeselskap. Det legges opp til at ulike læringsmål kan tilpasses ulike målgrupper. Tillitsvalgte skal bli trygge i sin argumentasjon om samvirke. Over tid skal samvirkekompetansen bidra til å sikre og styrke samvirkenes rolle.

Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å nå tillitsvalgte på alle nivå, det er også et mål å kunne tilby samvirkeopplæring til ansatte i de ulike landbrukssamvirkene.

Les mer og meld på via NMBU sin kursbeskrivelse

Kurset er et samarbeid med NMBU

Nytt kurs starter opp 5. november 2024 NB! Felles opptaksdato til kurssesongen 2024/2025 er 3. juli 2024

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland