Styre, strategi og ledelse

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde styre, strategi og ledelse skal bidra til økt kunnskap innen følgende tema:
  • styrekompetanse
  • styrearbeid
  • forhold til daglig leder/administrerende direktør
  • strategi
  • økonomi
  • endring og omstilling
  • digitalisering
  • ledelse og personlig utvikling
  • valgkomitéarbeid

Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å nå tillitsvalgte på alle nivå.

Aktuelle kurs innenfor fagområdet styre, strategi og ledelse

Kurs i styrekompetanse i samarbeid med Handelshøyskolen BI

Periode: november 2023 – februar 2024

Kurs i finansregnskap og analyse i samarbeid med NMBU

Kurs for 2023 er besluttet utsatt på grunn av lav påmelding. Kontakt Astri Liland ved spørsmål.

Ta Grep - personlig utvikling

Kurs for 2023 er besluttet utsatt på grunn av lav påmelding. Kontakt Astri Liland ved spørsmål.

Valgkomitéseminar

Periode: oktober 2024 eller etter avtale

Samling for ordførere og kontrollkomité

Periode: oktober 2024 eller etter avtale

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland