Styrekompetanse

For landbrukets virksomheter og organisasjoner

Neste kurs starter 9. januar 2025

Kurset gir en praktisk og nødvendig kompetanse for de som ikke har styrekompetanse fra før, og en helhetlig oppdatering for andre som ønsker og trenger det.

Du vil lære om de mest sentrale problemstillingene og teoriene som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv.  Det vil si å møte kravene i lovverket og å ivareta de løpende oppgavene og spesifikke utfordringer virksomheten har. Eksempelvis kan dette være omstilling til bærekraftig drift og økt verdiskaping for kundene og virksomheten gjennom forretningsutvikling og digitalisering.

Les mer og meld på via BI sin kursbeskrivelse

Kurset er et samarbeid med Handelshøyskolen BI

Nytt kurs starter 9. januar 2025 NB! Felles opptaksdato til kurssesongen 2024/2025 er 3. juli 2024

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland