Verdikjeden for mat

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde verdikjeden for mat skal bidra til økt kompetanse innen:
  • aktører og strukturer i verdikjeden for mat
  • konkurranse og konkurrenter
  • råvaremarkedet
  • markedsregulering
  • marked, trender og utvikling

Læringsmål er at tillitsvalgte skal kunne forstå, formidle og analysere verdikjeden for mat i Norge, herunder egen produksjon og eierskap i verdikjeden, konkurranseforhold, regulatoriske forhold, trender og forbrukeratferd. Ulik aktivitet skal gi grunnleggende forståelse av aktører og strukturer i verdikjeden for mat, råvaremarkedet, markedsreguleringen, konkurranseloven, selgermakt, kjøpermakt og konkurrenter på ulike ledd i verdikjeden, endrede forbrukerpreferanser samt trender som påvirker verdikjeden (herunder politiske og regulatoriske, også utenfor landbruket).  Markeds- og konkurranseforhold vil bli vektlagt.

Formåle med aktiviteter innen kompetanseområdet er å sørge for at tillitsvalgte har en god forståelse av hvordan verdikjeden de tilhører er satt sammen, regulert og fungerer. 

Kursaktivitet innenfor fagområde har som mål å nå tillitsvalgte på alle nivå, det er også et mål å kunne tilby samvirkeopplæring til ansatte i de ulike landbrukssamvirkene.

Aktuelle kurs innenfor fagområdet verdikjeden for mat

Kurs i verdikjeden for mat i samarbeid med NMBU

Periode: januar 2024 – april 2024

Aktuelle handlinger

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland