Finansregnskap og analyse

Kompetanseaktiviteter innenfor fagområde verdikjeden for mat skal bidra til økt kompetanse innen:

Som tillitsvalgt eller ansatt kan det være nødvendig å ha en solid forståelse av finansregnskapet, til tross for at regnskapet allerede gir en god oversikt. I tillegg til å ha regnskapseksperter tilgjengelig, er det også viktig at du er i stand til å stille relevante spørsmål angående økonomien i foretaket. Kursets innhold omfatter en rekke temaer som er avgjørende for å oppnå forståelse av finansregnskapet. Som deltaker vil du lære om innholdet i finansregnskapet, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, regnskaps- og bærekraftsrapportering, samt spesifikke forhold knyttet til årsoppgjøret i samvirkeforetak.

Les mer og meld på via NMBU sin kursbeskrivelse

Kurset er et samarbeid med NMBU

Nytt kurs starter 9. januar 2025 NB! Felles opptaksdato til kurssesongen 2024/2025 er 3. juli 2024

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland