Samvirkeanbefalingen

Samvirkeanbefalingen kan i sin helhet lastes ned her.

Hva er samvirkeanbefalingen?

«Anbefalinger om medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak», gjerne kalt Samvirkeanbefalingen, er en utredning fra Advokatfirmaet Schjødt ved advokat Tore Fjørtoft, bestilt av Samvirkene.

Utredningens mandat var «at det skulle utarbeides en anbefaling for medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak tilsvarende NUES-anbefalingen».

Formålet med Samvirkeanbefalingen er å bidra til god medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak.

I vår webinarserie om samvirket med Tore Fjørtoft, er det siste webinaret dedikert til Samvirkeanbefalingen. Opptak av dette webinaret kan sees her.

Hvem er målgruppen for Samvirkeanbefalingen?

Målgruppen for Samvirkeanbefalingen er i hovedsak samvirkeforetak med omfattende virksomhet, og et betydelig antall medlemmer. Det er imidlertid ikke satt noen nedre grense for hvilke samvirkeforetak som bør omfattes av Samvirkeanbefalingen.

Samvirkeanbefalingen gjelder for foretak som er underlagt samvirkelova og bustadbyggjelagslova, og den gjelder både for sekundærsamvirker og for primærsamvirker.

Regnskapsloven krever dog ikke at samvirkeforetak gjør rede for sine prinsipper og praksis om medlemsstyring og foretaksledelse i årsberetningen, det er derfor opp til det enkelte foretak å bestemme til hvilken grad det vil følge Samvirkeanbefalingen.

For en nærmere beskrivelse av Samvirkeanbefalingens målgruppe, se side 6. i Samvirkeanbefalingen.

Hvordan anvende Samvirkeanbefalingen?

Samvirkeanbefalingen er basert på et «følg eller forklar»-prinsipp. Dette innebærer at avvik fra Samvirkeanbefalingen bør begrunnes, og at det ved avvik skal gjøres rede for hvordan foretaket alternativt har innrettet seg.

For en nærmere beskrivelse av Samvirkeanbefalingens struktur, form og etterlevelse, se side 8. i Samvirkeanbefalingen.