Oppstart av kurs i Landbruk Arena

28. september 2023

Landbruk Arena er i gang med høstens første kursaktivitet!

Vi startet opp høstens kurstilbud med samling for ordførere og kontrollkomitéer 19. oktober, etterfulgt av kurs for valgkomitéer 24. oktober. Disse ble gjennomført fysisk i Landbrukets Hus, Oslo, men det var også mulig å delta digitalt.

På grunn av lav påmelding til kurs, har vi sett oss nødt til å foreta noen endringer i forhold til opprinnelig planlagt kursplan. Kurs i Finansregnskap og analyse er foreløpig endret til digitale korte kurs som lanseres i januar 2024. Mer informasjon kommer i løpet av høsten. Ta Grep er også vedtatt at utsettes til 2024, det samme gjelder for kurs i Samvirke. Vi kommer tilbake med nye tidspunkt for oppstart, men ønsker dere kursene så ønsker vi at dere melder inn dette til oss. Det vil være med å påvirke når kursene settes opp igjen.

Kurs i Styrekompetanse som gjennomføres i samarbeid med Handelshøyskolen BI går som planlagt med oppstart 14. november. Her er påmelding åpen og flere tillitsvalgte og ansatte har allerede sendt sin påmelding. Kurset gir nyttig kompetansepåfyll både for de som allerede har styreerfaring, men også for de som er ny inn i dette. Husk også at kurs gjennom Landbruk Arena gir deg mulighet til å knytte nyttige nettverk!

Landbruk Arena har også andre kurstilbud utover i 2024, se oversikt og ta gjerne kontakt dersom noe er uklart!

Velkommen på kurs – vi håper å se mange av dere der!

Kontakt

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for Landbruk Arena er Astri Liland